zaterdag 18 december 2010

Een lesje filosofie // philosophyEen professor stond voor de klas om een les filosofie te geven. 
Hij had een aantal voorwerpen voor zich liggen. 
Toen de klas begon, nam hij zonder iets te zeggen de lege pot van de mayonaise en begon deze te vullen met golfballetjes. Toen deze hier helemaal mee gevuld was, vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu helemaal vol was. 

Zij antwoordden van wel. 

Toen nam de professor een doos met kralen en kiepte deze in de pot. Hij schudde lichtjes met de pot 
en de kralen rolden tussen de open plekken tussen de golfballetjes. Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu vol was. Ze gaven weer eenzelfde antwoord: 

ja, de pot is vol. 

De professor nam nu een doos met zand en kiepte dit zand in de pot met golfballetjes en kralen. 
Natuurlijk vulde het zand alle ruimte op tussen de golfballetjes en de kralen. Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu vol was: 

de studenten antwoordden van wel. 

Van onder het bureau nam de professor nu twee koppen koffie en kiepte de hele inhoud van deze 
twee koppen koffie in de pot met golfballetjes, kralen en zand. De hele inhoud verdween in de pot. 
De koffie vulde de ruimte op tussen het zand. De studenten begonnen te lachen. 

"Nu", zei de professor, " nu wil ik dat jullie deze pot zien als jullie eigen leven. Deze pot gevuld met golfballetjes, kralen, zand en koffie, stelt namelijk het leven van een mens voor." 

"De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in het leven: je partner, familie, je kinderen, je geloof, je gezondheid en je favoriete bezigheden. Dingen die ervoor zorgen dat als er niets meer op de wereld was dan deze dingen, je leven toch gevuld zou zijn." 

"De kralen zijn de andere dingen die belangrijk zijn. Je werk, je huis, je auto. Het zand, dat staat voor 
de kleine dingetjes die belangrijk voor je zijn." 

"Als je het zand als eerste in de pot kiept en hem hiermee vult, is er geen plek meer voor de kralen of voor de golfballetjes. 

Dat zelfde geldt ook voor je eigen leven. Als je al je tijd en energie aan de kleine dingetjes besteedt, dan kun je nooit meer ruimte hebben voor de dingen die belangrijk voor je zijn. 

Besteed aandacht aan de dingen die belangrijk voor je zijn. Speel bijvoorbeeld met je kinderen. Neem tijd voor een onderzoek voor je gezondheid zo nu en dan. 

Neem je partner mee uit eten. Doe nog iets leuks, er is altijd nog wel ergens tijd om het huis te poetsen 
of de dingen te repareren." 

"Zorg eerst voor de golfballetjes, de dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn. Stel je prioriteiten. De rest is maar zand." 

Eén van de studenten steekt een vinger op en vraagt waar de twee koppen koffie in die pot dan voor zouden moeten staan. De professor lacht en zegt de student dat ze daarmee een heel goede vraag heeft gesteld. 

"Ik wilde daarmee alleen nog maar weer eens aangeven en bevestigen, dat, hoe vol je leven ook mag zijn, er altijd wel een plekje is om samen met dierbare een kopje koffie te drinken." 


And now in English ;-)A professor stood before his philosophy class and had some items in front of him.
When the class began, wordlessly, he picked up a very large and empty jar and proceeded to fill it with golf balls. He then asked the students, If the jar was full. They agreed that it was.
The professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly. The pebbles rolled into the open Areas between the golf balls.
He then asked the students again If the jar was full. They agreed it was.
The professor next picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up everything else. He asked once more if the jar was full. The students responded with an unanimous ‘yes.’
The professor then produced two cups of coffee from under the table and poured the entire contents Into the jar, effectively filling the empty space between the sand.
The students laughed.
‘Now,’ said the professor, as the laughter subsided,
‘I want you to recognize that This jar represents your life. The golf balls are the important things – God, family, children, health, friends, and favorite passions – things that if everything else was lost and only they remained, Your life would still be full. The pebbles are the other things that matter Like your job, house, and car. The sand is everything else — the small stuff.
‘If you put the sand into the jar first,’ He continued, ‘there is no room for the pebbles or the golf balls. The same goes for life. If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are important to you.
So…
Pay attention to the things that are critical to your happiness.
Play With your children.
Take time to get medical checkups.
Take your partner out to dinner.
There will always be time
To clean the house and fix the disposal.

‘Take care of the golf balls first — The things that really matter. Set your priorities. The rest is just sand.’
One of the students raised her hand and inquired what the coffee represented. The professor smiled.
‘I’m glad you asked’. It just goes to show you that no matter how full your life may seem, there’s always room for a cup of coffee with a friend.’


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...